Oslovili jsme společnost WEEM Solutions v roce 2018 a požádali je o analýzu proveditelnosti centralizace nákupu našich poboček na Slovensku, v Polsku a Česku.

Pan Křeček k analýze přistoupil velmi zodpovědně a kromě hloubkové analýzy dat osobně navštívil některé pobočky, aby se seznámil se specifiky našeho průmyslového odvětví.

Díky tomuto způsobu detailního sběru dat a také díky jeho rozsáhlým zkušenostem v oblasti strategického a taktického nákupu, nám zhruba za dva měsíce předložil velmi rozsáhlou a kvalitní analýzu proveditelnosti a obsáhlou koncepci pro realizaci projektu.

Z důvodů jiných priorit se naše společnost  nakonec rozhodla celý projekt centralizace nákupu pozastavit a nezrealizovat už v roce 2019.

Nicméně jsem si jistý, že se v blízké budoucnosti se tato koncepce a v ní zahrnutý projektový plán stane cenným zdrojem informací a detailním návodem pro realizaci všech změn spojených s chystanou transformací a centralizací nákupu.

Mimo toto zadání nám společnost Weem Solutions pomohla v roce 2019 s výběrem a kvalifikací nových pracovníků do oddělení zásobování, protože jsme zde v roce museli sáhnout k několika organizačním změnám.

Služby Weem Solutions mohu směle doporučit i jiným společnostem. Na základě vlastní zkušenosti považujeme Weem Solutions za schopného a důvěryhodného partnera a spolupráci s nimi za můžeme označit jednoznačně za velmi přínosnou.

V Bratislavě dne 20.9.2019

                                                                                                                                                         Jan Vymazal, MBA, Generální ředitel


Naše reference

MAPLAST CZ, s.r.o.

Byli jsme malá společnost, která dodávala pouze lokálním zákazníkům. Nevěděli jsme, jak přilákat zahraniční zákazníky a mluvit s nimi stejnou řečí, abychom je přesvědčili o našem potenciálu a kvalitě. Měli jsme štěstí, že jsme potkali Mirka a Romana, kteří nám pomohli najít si k nim cestu. Jejich mezinárodní kontakty a znalosti v oblasti vývoje procesů a systémů nám zajistily nové dlouhodobé zakázky a za to jim patří velký „DÍK“!

          
                                                                                                                                                           Pavel Ohniště, Ředitel společnosti


Rytech Kovo s.r.o.

S p. Gernešem jsme se poprvé setkali v roce 2012. Díky jeho kontaktům jsme od té doby měli možnost účastnit se mnoha výběrových řízení a uspět v několika z nich. Podařilo se nám tedy získat dlouhodobé zakázky a více než zdvojnásobit náš obrat plus vylepšit naši ziskovost. To nám pomohlo financovat kompletní obnovu strojního parku z vlastních zdrojů a začít plánovat přesun do nové výrobní haly což se v roce 2019 úspěšně podařilo.


                                                                                                                                                          Jiří Rybák, Ředitel společnosti


KSK Precise Motion, a.s.


Reference od firmy KSK
                                                                                                                                                      Mgr. Ing. Tomáš Veselý, Ph.D., Statutární ředitel

WEEM SOLUTIONS s.r.o.

 .