Se společností Weem jsme navázali spolupráci v rámci zjištění aktuálního stavu nákupního oddělení a potenciálu jednotlivých nákupčích. Systematický a profesionální přístup mě mile překvapil a i prezentace výsledků doplněna návrhem akčního plánu naprosto splnila očekávání.

Tato zkušenost vedla k navázání další spolupráce v oblasti nejtěžší a to realizaci akčního plánu a posunutí celého nákupního týmu na vyšší úroveň, která je nezbytná pro zvyšující se nároky na výkony nákupu v naší společnosti.

                                                                                                                                                                                                    Jakub Hovězák, Purchasing Manager

V době, kdy jsme začali pracovat na projektu optimalizace distribuční logistiky v naší společnosti jsme na doporučení oslovili pana Gerneše. Projekt běží již třetím rokem a jsme opravdu spokojeni, jak s řízením projektu, tak s dosaženými výsledky. Chtěl bych ocenit naprosto profesionální přístup, spolehlivost i aktivní spoluúčast na projektu. Včetně neustálé snahy nacházet řešení, která pro nás budou optimální.

Za svou praxi jsem se setkal s řadou konzultantů. Pan Gerneš patří jednoznačně k těm nejlepším, se kterými jsem spolupracoval.

                                                                                                                                                                                        Ing. Jaroslav Willert, ředitel sekce Produkce  

Tento projekt je realizován společně s SC&CP

Naši spolupráci odstartovala analýza stavu společnosti ZENERGO a.s. – divize Recycling, která byla provedena v rámci poradenského programu INTEMAC-DIGIMAT. Po této analýze a zjištění slabých a silných stránek, jsme si díky pohledu zvenčí uvědomili, co všechno bychom měli dělat jinak. Původní záměr byla pouze digitalizace, ale nakonec má rozsah nabídnutých služeb a  pomoci mnohem větší záběr. Profesionální přístup k práci a skvělá zpětná vazba, nás jenom utvrdila v tom, že pan Gerneš je člověk na svém místě a my si vybrali skutečně dobře.

Budeme určitě pokračovat ve spolupráci a jediné co mě mrzí je, že jsme pana Gerneše neoslovili už dříve. Mnoho věcí by už bylo dávno vyřešeno.

                                                                                                                                                                       Lubomír Kyněra, ředitel oddělení  ZENERGO Recycling

Naši spolupráci s panem Křečkem odstartovala analýza stavu naší společnosti, provedená v rámci poradenského programu DIGIMAT. Díky dobře připravené a lidsky vedené analýze jsme byli schopni definovat problematické oblasti naší společnosti. Po diskuzi jsme se rozhodli zaměřit, mimo jiné, na sytém řízení kvality a neustálého zlepšování. Pro řešení této oblasti jsme si, po doporučení z programu DIGIMAT, vybrali právě pan Křečka, což byla jednoznačně dobrá volba. Během naší spolupráce jsme byli schopni velmi detailně projít nejen teoretické základy problematiky řešené oblasti a několik příkladů implementací, ale především jsme dokázali na míru naší společnosti nastavit ideový návrh systému řízení kvality, který nyní budeme schopni implementovat do našeho výrobního systému tak, abychom vytvořili komplexní a robustní řešení. Pan Křeček vedl celou spolupráci na velmi vysoké úrovni – předem byly definovány oblasti, na které je nutné se zaměřit a připraveny materiály, nad kterými jsme rozebírali jednotlivé možnosti. Veškerá témata byla konkrétní a k věci, komunikace byla flexibilní a přátelská.

                                                                                                                                                                                         Vlastimil Mihalík, výrobní ředitel

Distribuční logistika byla identifikována jako jedna z oblastí pro zlepšení v naší společnosti. Po první seznamovací schůzce jsme se pro tuto oblast zlepšení rozhodli požádat o spolupráci pana Romana Gerneše. Společný projekt jsme nazvali „Zefektivnění a digitalizace externí logistiky“. Práce na projektu probíhala v několika krocích od mapování současného procesu řízení dopravy včetně specifikace požadovaných dat k analýze, analýzou poskytnutých dat s návrhem optimálního řešení. Návrhem řešení bylo výběr TMS systému a oslovení tří vybraných poskytovatelů. Na závěr projektu proběhl společný workshop s vyhodnocením a předáním konceptu včetně doporučení dalšího postupu projektu.

Na celé spolupráci musím vyzvednout velmi profesionální přístup pana Gerneše, který nám pomohl provést nás touto neznámou oblastí. Velmi si cením toho jak po celou dobu hledal možnosti řešení, která budou tou nejlepší volbou pro naši společnost. Nejdůležitější je nakonec výsledek a ten je zde viditelný jednoznačně. Na základě doporučení z workshopu jsme zřídili pozici externího logistika a zavedli systém TMS pro plánovaní rozvojových tras výrobků.

Spolupráci s panem Gernešem můžu jednoznačně doporučit!

                                                                                                                                                                                       Ing. Vladislav Polášek, výkonný ředitel


Spolupráci s firmou WEEM SOLUTIONS jsem zvolil v roce 2018. Naším společným cílem bylo posunout naši firmu dále v oblasti zlepšení vnitropodnikových systémů a zahájení digitalizace výroby.
Volil jsem spolupráci s WEEM pro jejich mnohaleté a nezávislé zkušenosti na trhu v oblasti vývoje firem a poradenství založené na na reálných zkušenostech z profesního života.
Při zahájení spolupráce jsme si zvolili svou strategii spolupráce na další 3 roky, kam bychom se chtěli posunout a co vše je potřebné zajistit pro zahájení digitalizace naší firmy.
Po dnešní dvouleté spolupráci mohu říci, že to byl jistě krok správným směrem, včetně výběru tohoto strategického partnera, pro digitalizaci a optimalizaci procesů celé firmy.
Pro svou nestrannost pro nás budou vždy číslo jedna pro konzultace v oblasti vývoje naší společnosti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jan Koudelka, jednatel společnosti


S panem Gernešem a Křečkem jsme už spolupracovali u více než pěti výrobních firem. Jednalo se o škálu konzultací za účelem tvorby koncepce obecné digitální transformace firmy až po specifické oblasti, jako je např. plánování výroby, kvality nebo externí logistiky. Jejich přístup je vždy profesionální, dohoda na termínech a výstupech zcela platí. Pánové dokážou přesně pojmenovat slabiny firmy a vést ji k jejich nápravě. Vyznají se v nástrojích pro digitalizaci procesů. Velmi si cením jejich technologické nezávislosti. Ohlasy z firem jsou vždy pozitivní. Rád bych vyzdvihl zkušenost s projektem optimalizace externí logistiky. Analýza situace ve firmě vedla k přesné specifikaci požadavků na změnu a vyčíslení návratnosti investice. Asistence při výběrovém řízení napomohla firmě vědomě zvolit její vlastní cestu. Dnes, už krátce po implementaci, firma z této spolupráce benefituje.

 

                                                                                                                              Petr Minář, manažer poradenského programu DIGIMAT, Intemac Solutions, s.r.o.

Spolupráce s firmou WEEM nám nejen poskytla profesionální podklad, díky kterému máme představu jak komercializovat náš produkt, ale především nám v řadě věcí otevřela oči a poskytla velké množství rad a návodů, se kterými budeme pracovat. Jsou to profesionálové nejen ve svém přístupu, úrovni spolupráce, ale především v podobě výsledného produktu, který je na špičkové úrovni.

                                                                                                                                            prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Ústav chemie a biochemie (AF)

To whom it may concern,

I have known and worked with Roman and Mirek since the early 2000s and would like to take this opportunity to highlight their systematic and detailed work ethic. I have been in the consulting business for over 15 years and seldom do I see such a combination of detailed project work combined with an aptitude also for business and overall company strategy. Their work since founding WEEM and with us in SC&C Partner on joint projects has demonstrated this combination time and time again.  They have complemented our offering with an extension in areas such as Supply Chain Management, Purchasing, Shop Floor Management, Digitisation among others. I personally have no hesitation to recommend WEEM for any company looking for a professional solution to their needs in many areas of business.

Kind regards,

                                                                                                                                          Martin O'Malley, Business Development Director, SC&C Partner, spol. s r. o.


INVENTORY MANAGEMENT PROJECT

First of all I want to thank Mr. Gernes for all the time spent on inventory management audit. Expertise of Mr. Gernes  on the field of supply chain is really enormous and I am honoured to work with him, put BFI’s supply chain departments through such a deep and tough analyse. From the result of analysis I have two important observations, first that our supply chain systems and processes have strong fundaments for further growth and second that thanks to Mr. Gernes we have plan how to achieve it. I found ideas and recommendations of Mr. Gernes inspiring, very professional, and following trends and tactics of modern supply chain. They inspire me for other continuous improvements of processes, systems, and human skills here in BFI. I can honestly recommend Weem solutions to other companies which really want to boost their supply chain departments and evolve them to higher, I would say market leader level. I am looking forward to continue with Weem solutions in phase of implementation.  

                                                                                                                                                         Petr Krkoška, CSCP, Supply Chain Director, 23rd Aug 2020
QUALITY DEVELOPMENT PROJECT

Cooperation with Mr. Křeček was pleasant, although very time consuming for the whole quality core team.

Mr. Křeček helped us to discover a lot of pain that we had not seen before, and he also helped us to start working better as one team and not as a set of excellent individuals.

He was always very well prepared for the meeting and was also ready to show us the ways in which we could take our goal. He also spent a lot of time describing or showing us how individual quality processes work in other companies, how they collect and evaluate data and how they manage their processes based on their analysis, what improvements they were able to achieve with his cooperation, and what quality tools can and should be used to do it.

His approach to us was very professional, but at the same time friendly and very human. He was not just a coach or mentor, but he participated with us in the individual tasks we worked on together, so we can already see the first results of our cooperation in practice (e.g. improved QC module).

We would like to thank not only Mr. Křeček for his very good cooperation, but also the whole quality team and in fact all other employees who participated in the audit and were very open, but I would especially like to thank to Pavla, Erik, Petr, Roy and Martin Juřík for the work they have done on this project.

                                                                                                                   Rostislav Gembčík, Quality Manager  & Stanislav Matušů, Executive Director, 27th Aug 2020

Oslovili jsme společnost WEEM Solutions v roce 2018 a požádali je o analýzu proveditelnosti centralizace nákupu našich poboček na Slovensku, v Polsku a Česku.

Pan Křeček k analýze přistoupil velmi zodpovědně a kromě hloubkové analýzy dat osobně navštívil některé pobočky, aby se seznámil se specifiky našeho průmyslového odvětví.

Díky tomuto způsobu detailního sběru dat a také díky jeho rozsáhlým zkušenostem v oblasti strategického a taktického nákupu, nám zhruba za dva měsíce předložil velmi rozsáhlou a kvalitní analýzu proveditelnosti a obsáhlou koncepci pro realizaci projektu.

Z důvodů jiných priorit se naše společnost  nakonec rozhodla celý projekt centralizace nákupu pozastavit a nezrealizovat už v roce 2019.

Nicméně jsem si jistý, že se v blízké budoucnosti se tato koncepce a v ní zahrnutý projektový plán stane cenným zdrojem informací a detailním návodem pro realizaci všech změn spojených s chystanou transformací a centralizací nákupu.

Mimo toto zadání nám společnost Weem Solutions pomohla v roce 2019 s výběrem a kvalifikací nových pracovníků do oddělení zásobování, protože jsme zde v roce museli sáhnout k několika organizačním změnám.

Služby Weem Solutions mohu směle doporučit i jiným společnostem. Na základě vlastní zkušenosti považujeme Weem Solutions za schopného a důvěryhodného partnera a spolupráci s nimi za můžeme označit jednoznačně za velmi přínosnou.

V Bratislavě dne 20.9.2019

                                                                                                                                                         Jan Vymazal, MBA, Generální ředitel


Byli jsme malá společnost, která dodávala pouze lokálním zákazníkům. Nevěděli jsme, jak přilákat zahraniční zákazníky a mluvit s nimi stejnou řečí, abychom je přesvědčili o našem potenciálu a kvalitě. Měli jsme štěstí, že jsme potkali Mirka a Romana, kteří nám pomohli najít si k nim cestu. Jejich mezinárodní kontakty a znalosti v oblasti vývoje procesů a systémů nám zajistily nové dlouhodobé zakázky a za to jim patří velký „DÍK“!

          
                                                                                                                                                           Pavel Ohniště, Ředitel společnosti

S p. Gernešem jsme se poprvé setkali v roce 2012. Díky jeho kontaktům jsme od té doby měli možnost účastnit se mnoha výběrových řízení a uspět v několika z nich. Podařilo se nám tedy získat dlouhodobé zakázky a více než zdvojnásobit náš obrat plus vylepšit naši ziskovost. To nám pomohlo financovat kompletní obnovu strojního parku z vlastních zdrojů a začít plánovat přesun do nové výrobní haly což se v roce 2019 úspěšně podařilo.


                                                                                                                                                          Jiří Rybák, Ředitel společnostiReference od firmy KSK
                                                                                                                                                      Mgr. Ing. Tomáš Veselý, Ph.D., Statutární ředitel