Společnost WEEM Solutions

Myšlenka vybudovat obchodně poradenskou společnost vznikla již začátkem roku 2012. Chtěli jsme využít našich znalostí z obchodu a vývoje systému kvality a předávat je dál a tím vyvinout střední a menší firmy tak, aby obchodně rostly a poskytovaly kvalitní servis mezinárodním zákazníkům.

V té době to byla jen myšlenka "do větru" a tak jsme ji nechali uzrát ještě pár let. Koncept naší firmy vznikl v květnu 2017, oficiálně jsme společnost založili v září 2017 a od té doby nabízíme služby našim zákazníkům.  

Dnes budujeme firmám profesionální metriku (BI), aby viděli veškeré možné bolesti a mohly na ně včas reagovat. Můžeme se pochlubit i vývojem vlastních webových aplikací, které pomáhají vést Váš business...

Mise naší firmy

Za téměř 20 let práce pro mezinárodní korporace jsme získali mnoho znalostí v oblasti pokročilých procesů řízení. Tyto jsme nyní vylepšili a modifikovali k potřebám menších a středních výrobních podniků. Rádi bychom jim je nyní nabídli a pomohli zlepšit jejich efektivitu a ziskovost, podpořili tak jejich trvalý růst, udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost. Při naší práci využíváme principů selského rozumu, LEAN/ SIX SIGMA, Industry 4.0 a s našimi zákazníky vždy zvažujeme úsilí vs. efekt a finanční náklady jednotlivých zlepšujících kroků. 
Mimo to pomáháme také globálním firmám nastavit jejich
dodavatelský řetězec ve východní Evropě a zároveň asistujeme lokálním firmám v nalezení nových zákazníků a dlouhodobých obchodních partnerů.